Implementatiedag Omgevingswet

7 juli 2020

Implementatiedag Omgevingswet

Op de DSO-dag zie je tijdens de kwartaaldemonstratie - zoveel mogelijk live - de functionele en technische resultaten van het afgelopen kwartaal aan de hand van praktijkverhalen. Je hoort meer over de ontwikkeling van het digitaal stelsel, hoe de ondersteuning van de processen van de Omgevingswet vorm krijgt en wat er komen gaat. Ook bevoegde gezagen komen aan het woord en delen hun praktijk en ervaringen met het digitale stelsel.

Centric is aanwezig als bezoeker en als spreker. Je ontmoet ons op de leveranciersmarkt, waar we graag met je in gesprek gaan en onze oplossing laten zien.

Organisatie

Organisator: Programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'

Doelgroep: Medewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, omgevingsdiensten, GGD-GHOR en veiligheidsregio's.

Doel: De bijeenkomst is voor de toekomstige gebruikers van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierbij staat niet de techniek centraal, maar de functies van het digitaal stelsel.

Locatie: Rijtuigenloods Amersfoort

Website: AanDeSlagMetDeOmgevingswet.nl/EvenementenAgenda/dso-dag