Direct voldoen aan de minimale acties

Het kan maar geregeld zijn!

Met Centric Leefomgeving voldoe je als gemeente direct aan de minimale acties om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Je bent aangesloten op het DSO voor het kunnen ontvangen van vergunningaanvragen en meldingen én je werkt volgens de nieuwe vergunningenprocedure zodat initiatiefnemers binnen acht weken een samenhangend besluit krijgen. Dankzij de koppeling met het DSO werk je vanuit de applicatie samen met andere overheidsinstanties, welke oplossing zij ook gebruiken.

(Aansluiten op het DSO gaat razendsnel: de laatste 40 gemeenten zijn allemaal binnen twee weken aangesloten.)

Op de website van de VNG vind je meer informatie over de minimale actie om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet, zie: vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet