Behandeldienstconfiguratie

Berkeley Bridge

Behandeldienstconfiguratie

Berkeley Bridge heeft zijn eigen oplossing voor het opstellen van Toepasbare Regels met ingebouwde behandeldienstconfiguratie. Met de Berkeley Behandeldienstconfiguratie is het mogelijk om te specificeren naar welk overheidsorgaan een aanvraag wordt toegezonden.

Wat is de behandeldienstconfiguratie?

Wanneer een gemeente, provincie of waterschap haar Toepasbare Regels voor indieningsvereisten heeft opgesteld en gepubliceerd naar het DSO-LV, dan kunnen Initiatiefnemers een aanvraag voor een vergunning of informatie, dan wel een melding indienen via het DSO-LV.

Op basis van de geselecteerde activiteiten en plichten combinatie wordt vervolgens het bevoegd gezag bepaald. Deze aanvraag of melding zal vervolgens naar het bevoegde gezag worden toegezonden.

Soms kiezen bevoegde gezagen er voor om (delen van) hun bevoegdheid uit te besteden middels een mandaat aan een derde partij zoals een Omgevingsdienst. In die gevallen dient een bevoegd gezag in het DSO-LV in te stellen welke activiteit door welk bevoegd gezag afgehandeld dient te worden.

De VNG heeft in samenwerking met GEMMA Online een lijst aan regelbeheercomponenten opgesteld waaraan software voor Toepasbare Regels dient te voldoen; deze zijn terug te vinden op www.GEMMAOnline.nl. De voorwaarde TR25 houdt in dat het mogelijk moet zijn om een activiteit te koppelen aan een behandeldienst. Het maakt hierbij niet uit of dit binnen de Toepasbare Regelsoftware wordt gerealiseerd of dat dit elders geschiedt.

De Berkeley Behandeldienstconfiguratie

Berkeley Bridge heeft zijn eigen oplossing voor het opstellen van Toepasbare Regels met ingebouwde behandeldienstconfiguratie. Om overheidsorganisaties die zich hebben aangesloten bij andere leveranciers van Toepasbare Regels te ondersteunen biedt Berkeley Bridge de Berkeley Behandeldienstconfiguratie aan.

De Berkeley Behandeldienstconfiguratie is een losse API module die gebruikt kan worden om aanvragen van activiteiten op een passende wijze door te zenden naar de juiste behandeldienst.

Mogelijkheden

Met de Berkeley Behandeldienstconfiguratie is het mogelijk om te specificeren naar welk overheidsorgaan een aanvraag wordt toegezonden. Daar bovenop kan er binnen een activiteit gekozen worden om onderscheid te maken op basis van de geografische locatie en welk type formulier aangeleverd wordt.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Rob van de Plassche via: rvandeplassche@berkeleybridge.nl.

Voor meer informatie over onze partner Berkeley Bridge ga je naar www.BerkeleyBridge.nl.