Berkeley Bridge Modeler

Regelbeheer DSO

Berkeley Bridge Modeler

De Omgevingswet ondersteunt een breder stelsel aan vergunningssoorten dan de Wabo. Een belangrijke ontwikkeling is dat veel rijksregels gedecentraliseerd worden naar gemeenten, provincies en waterschappen. Er komt dus veel meer lokale regelgeving dan nu het geval is. Regelgeving wordt ook meer gebiedsgebonden, waarbij er verschillende regels kunnen gelden per geografisch gebied.

Met het DSO komen landelijke diensten beschikbaar zoals: de Vergunningcheck, Aanvragen en Regels op de kaart. Voor het laten werken van deze diensten moeten overheden hun juridische regels vertalen naar toepasbare regels (dat zijn checks, indieningsvereisten en maatregelen) en deze aanbieden aan het DSO. Met de DSO-diensten checken initiatiefnemers of ze een vergunning nodig hebben of melding moeten maken, en kunnen ze direct de aanvraag of melding indienen bij het bevoegd gezag. De toepasbare regels komen in de DSO-diensten terug in de vorm van vragenbomen, in begrijpelijke taal, waarlangs een initiatiefnemer geleid wordt. Het DSO vereist dat de toepasbare regels in een specifiek technisch formaat opgeslagen worden, STTR (Standaard Toepasbare Regels) genaamd.

Berkeley Modeler

Berkeley Bridge is gespecialiseerd in de uitwerking van toepasbare regels en heeft daartoe de Berkeley Modeler gemaakt. De Berkeley Modeler is ideaal voor gemeenten om zelfstandig toepasbare regels op te stellen, te beheren en aan te leveren aan het DSO. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat Berkeley Bridge gemeenten geheel ontzorgt in combinatie met Centric.

.

RegelbeheerDSO

Meer weten over de Berkeley Modeler?

Voor meer informatie ga je naar de website van Berkeley Bridge: www.berkeleybridge.nl/regelbeheer-dso

Je kunt de Berkeley Modeler afnemen als onderdeel van de Centric-oplossing. Dit heeft als voordeel dat je maar met één partij hoeft af te stemmen. Centric verzorgt dan ook alle verdere communicatie en de ondersteuning via de helpdesk.

Werken op basis van Toepasbare regels

Met de beschikbaarheid van de toepasbare regels, is het DSO in staat initiatiefnemers te ondersteunen met intelligente vragenbomen. De ingevulde vragenbomen komen met de DSO-aanvraag vervolgens mee naar Centric Leefomgeving. Doordat ook het Omgevingsplan in Centric Leefomgeving beschikbaar is, heeft de klant zowel de juridische regels, als de door de initiatiefnemer ingevulde antwoorden in beeld. De klant maakt zo passende bestuurlijke afwegingen binnen het besluitvormingsproces.

Op basis van de standaard voor aanvragen en meldingen (STAM) ontvangt het bevoegd gezag het digitale initiatief vanuit het DSO, inclusief alle informatie over de voorgenomen activiteiten en inclusief de beantwoording van de vragenboom. Voor elke nieuwe aanvraag of melding wordt binnen Centric Leefomgeving een zaak aangemaakt. Voor de zaak worden automatisch de termijnen ingesteld en behandeltaken klaargezet bij de betrokken medewerkers. Het VTH-proces kan nu doorlopen worden waarbij rekening gehouden wordt met de antwoorden die de initiatiefnemer heeft gegeven in de vragenboom op het DSO.

Een activiteit is gekoppeld aan een locatie waar meerdere regels van toepassing zijn. Om goed overzicht te hebben van alle voor die locatie relevante regels, voorziet Centric Leefomgeving in handige functionaliteit waarmee zowel de juridische als toepasbare regels inzichtelijk zijn. Deze worden afhankelijk van het werkingsgebied opgehaald vanuit het DSO. Gecombineerd met de overige mogelijkheden van Centric Leefomgeving heb je hierdoor overal en altijd inzichtelijk in wat van belang is voor de beoordeling van de activiteit op een locatie of voor het toezicht hierop.