Briefing Eerste Kamer

Centric Leefomgeving maakt aansluiting op DSO mogelijk

Briefing Eerste Kamer

De Eerste Kamer organiseerde op dinsdag 26 november 2019 een 'technische briefing' in het kader van het bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In de 'technische briefing' wordt het gehele traject doorlopen van het:

  1. wijzigen van een omgevingsplan en het publiceren hiervan in de landelijke voorziening,
  2. opstellen van juridische regels, toepasbare regels en vragenbomen en het uploaden hiervan in het DSO,
  3. ontvangen van de vergunningaanvraag via het DSO en het afhandelen daarvan door het bevoegd gezag.

De gemeente Leidschendam-Voorburg toont met de 'technische briefing' aan dat zij de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet gerealiseerd hebben en dat het ook echt werkt zoals bedoeld. Hiervoor werkte de gemeente intensief samen met meerdere keten-partners waaronder Centric. De Centric VTH-oplossing Centric Leefomgeving maakt het de gemeente mogelijk de aansluiting op de DSO te realiseren en zo aanvragen en meldingen vanuit het DSO in behandeling te nemen.

Op de foto Rikke van der Heide en Leana Vlok werkzaam voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg, bon: LinkedIn.com/Rikke_vd_Heide/DigitaalStelselOmgevingswet

1e kamer demo 2