Centric Leefomgeving

Zaakgerichte VTH

Centric Leefomgeving

Wij bieden je Centric Leefomgeving, de complete all-in-one oplossing voor vergunningverlening, mobiel toezicht en handhaving (VTH). Op een tablet of pc werken alle medewerkers eenvoudig en efficiënt locatie onafhankelijk samen in de keten.

Of je nu regisseur, toezichthouder, adviseur, beheerder of jurist bent: informatie over de leefomgeving moet eenvoudig beschikbaar zijn, wie de informatie ook beheert of waar die ook vandaan komt. Met de gebundelde functionaliteit voor de Omgevingswet in één overzichtelijke oplossing, is Centric Leefomgeving de all-in-one tool voor die gewenste integrale benadering van de leefomgeving. De mogelijkheid om informatie over de leefomgeving eenvoudig met elkaar te delen draagt bij om de juiste afwegingen te maken en het vermijden van risicovolle situaties.

Met Centric Leefomgeving werk je lean, zaakgericht en volledig digitaal, en ben je vanaf dag één klaar voor de Omgevingswet.

Zaakgerichte VTH

Centric Leefomgeving is een VTH-oplossing met geïntegreerde zaaksysteemfunctionaliteit. De gebruikersvriendelijke procesafhandeling is ingericht volgens de LEAN-methodiek en voorzien van audit trails. De software bevat gestandaardiseerde zaakgerichte processen en content die je naar eigen inzicht zelf aanpast. De flexibele inrichting (brieven, controlelijsten, procesaanpassingen en gebruikersautorisatie) beheer je eenvoudig vanuit de Cloud zonder tussenkomst van de leverancier.

Controle op de leefomgeving

Wil je de kwaliteit van toezicht digitaal voorbereiden, uitvoeren en opvolgen op basis van samenhangende informatie? Centric Leefomgeving geeft je de middelen om te monitoren op kwaliteit en veiligheid. Uniek aan de online dienst is dat de integrale benadering de organisatie en je ketenpartners in staat stelt om toezichtresultaten direct te gebruiken bij de behandeling van VTH-zaken.

Aangesloten op het Digitaal Stelsel

Het uitgangspunt bij de Omgevingswet is digitaal en zaakgericht werken. Centric Leefomgeving werkt dan ook als één geïntegreerd geheel binnen het ICT-landschap van onze klanten door verbonden te zijn met de lokale voorzieningen, zoals het centrale zaken- en documentensysteem. Doordat onze klanten standaard ook altijd verbonden zijn met het Digitale Stelsel Omgevingswet, de Publieke Dienstverlening Op de Kaart en andere landelijke voorzieningen, beschikken zij te allen tijde over actuele, betrouwbare en complete informatie van de fysieke leefomgeving.

Samen werken aan ideeën, plannen en besluiten

Als regiehouder, uitvoerende, adviserende en monitorende organisatie heb je belang bij een goede samenwerking in de keten. Centric Leefomgeving biedt meerwaarde binnen de samenwerkende keten door beschikbaar gestelde databronnen en functionaliteit in samenhang te gebruiken en te verrijken. Doe jij of één van je partners een constatering met betrekking tot een object of locatie, dan wordt deze direct opgenomen in Centric Leefomgeving zodat iedereen weer over dezelfde actuele informatie beschikt.

Samengevat

De veranderopgave vanuit de Omgevingswet is een omvangrijke en complexe zaak. Om je daarin te ondersteunen en te helpen, ontwikkelden we een online dienst waarin je in één oogopslag alle werkzaamheden rondom deze wet, inzichtelijk hebt en beheert. Denk aan visies, plannen voor toepasbare regels en de procesafhandeling rondom vergunningverleningen, mobiel toezicht en handhaving.

Centric Leefomgeving biedt de mogelijkheid informatie uit de regio te ontsluiten. Met die informatie heb je snel inzicht in risico’s die kunnen leiden tot overlast of gevaar voor de leefomgeving. Dit stelt je in staat snel en adequaat te reageren op de bevindingen van toezichthouders, burgers en bedrijven. Met je nieuw verworven informatiepositie kan je nieuwe activiteiten toetsen op het effect die deze activiteiten hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Je beoordeelt zo of activiteiten zijn toegestaan of wenselijk zijn.

Zo garanderen wij, samen met jou de samenhang en verbetering van de fysieke leefomgeving.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.