Common Ground

Nieuwe manier van omgaan met gegevens

Common Ground

Common Ground is een essentiële ontwikkeling op het gebied van de informatievoorziening van Nederlandse gemeenten. Centric draagt graag bij aan de succesvolle uitvoering van Common Ground. In de position paper ‘zo kijkt Centric naar Common Ground’ delen we onze kijk op de principes van Common Ground. Ook laten we zien welke rol wij voor onszelf zien in de samenwerking met overheden en IT-leveranciers op weg naar de realisatie ervan.

De toekomstige informatievoorziening binnen de Nederlandse Overheid wordt vormgegeven met een architectuur waarin in hoge mate gebruik wordt gemaakt van Services en Application Programming Interfaces (API’s). Bij de ontwikkeling van Centric Leefomgeving, onze VTH-oplossing voor de Omgevingswet, maken wij hier al gebruik van.

Centric Leefomgeving is gebaseerd op het principe van ‘eenmalige opslag, meervoudig gebruik’. Data wordt zoveel mogelijk alleen opgeslagen in de bronsystemen en wordt vanuit hier gebruikt. Voor het ontsluiten van gegevens maken we bij voorkeur gebruik van een API. Onze API’s zijn open en voldoen aan de OAS3-standaard. Met onze API’s sluiten we aan op de API Catalogus Opvragen. In Centric Leefomgeving zie je de termen en definities uit de Stelselcatalogus Omgevingswet.

API’s die we ontwikkelen om gegevens toegankelijk te maken voor andere systemen, plaatsen we in het API-register met daarbij de beschrijvingen van de OpenAPI’s. Hiermee is het voor derden eenvoudig om koppelingen te realiseren en voorkom je complexe maatwerktrajecten. De beveiliging is gewaarborgd omdat er voor het aansluiten op de OpenAPI’s altijd een certificaat nodig is. Met de OpenAPi’s stellen we vanuit Centric Leefomgeving beveiligd online data beschikbaar over besluiten, objecten, toezicht en handhaving aan derde partijen in de keten.

Met de komst van Common Ground wordt het delen van informatie aanzienlijk eenvoudiger. Hiermee zijn wij nu in staat koppelingen aan te bieden als integraal onderdeel van onze oplossing en voorkomen we complexe en langdurige implementatietrajecten.