Conferentie Nederland Digitaal

19 maart 2020

Conferentie Nederland Digitaal

Samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering
{bron: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/samen-organiseren}.

Het Centric PSS portfolio is gericht op een intensief samenwerkende overheid dat functioneert als één. Wij tonen u tijdens het congres graag onze online VTH-oplossing voor de Leefomgeving als voorbeeld. Met Centric Leefomgeving ontzorgt Centric overheden bij de invoering en de uitvoering van de Omgevingswet.

Het uitgangspunt bij de Omgevingswet is digitaal en zaakgericht werken. Centric Leefomgeving werkt dan ook als één geïntegreerd geheel binnen het ICT-landschap van onze klanten door verbonden te zijn met de lokale voorzieningen, zoals het centrale zaken- en documentensysteem. Doordat onze klanten standaard ook altijd verbonden zijn met het Digitale Stelsel Omgevingswet, de Publieke Dienstverlening Op de Kaart en andere landelijke voorzieningen, beschikken zij te allen tijde over actuele, betrouwbare en complete informatie van de fysieke leefomgeving. Hiermee zorgt de lokale overheid ervoor dat burgers, bedrijven en andere belanghebbenden te maken hebben met één overheid; een digitale overheid die digitaal en zaakgericht samenwerkt en een eenduidige zaakgerichte werkwijze hanteert.

Centric is aanwezig; ben jij er ook bij? We laten je graag zien hoe 100% digitaal werken door de overheid binnen handbereik is. Graag tot ziens.

Organisatie

Organisator: NLdigitaal

Doelgroep: Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties

Doel: Verdieping op actuele digitaliseringsthema's

Locatie: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, Groningen

Website: https://www.conferentie-nederland-digitaal