Voorspellen? Géén kwestie van magie

Blog door Eelco Pet

Voorspellen? Géén kwestie van magie

De leefomgeving voorspellen met data?

Ergens midden 2011 hoorde ik over ingrijpende plannen voor een stelselherziening van ons omgevingsrecht met als uitgangspunt: balans aanbrengen tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Een balans-vraagstuk met de forse opgave om rekening te houden met een gigantisch aantal eigenschappen (data) van de fysieke leefomgeving. Verlies je één van de eigenschappen uit het oog, dan is er kans op verstoring van de balans.

Voorspellen? Géén kwestie van magie

Tot voor kort was dit balans-vraagstuk een onmogelijke opgave. De techniek en de wetgeving waren simpelweg nog niet klaar voor het geven van inzicht in de gevolgen van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Het ontbreken van gedetailleerde en samenhangende informatie over heden, verleden en wenselijke toekomst van de fysieke leefomgeving, maakt het onmogelijk hier voorspellingen op te baseren.

Op dit moment is dat anders. Er zijn wetgeving en hulpmiddelen beschikbaar die het mogelijk maken ons altijd en overal de gevraagde kennis te geven gebaseerd op actuele, betrouwbare, volledige en samenhangende informatie. Patronen en ervaringen gebaseerd op deze informatie helpen ons hierbij concrete voorspellingen te doen.

De techniek achter deze hulpmiddelen is nog relatief jong. In Nederland kiezen we ervoor om met een agile aanpak, met vallen en opstaan, deze techniek in te zetten voor de Omgevingswet. Op het moment van de inwerkingtreding van de wet is dit zeker nog geen feit maar in 2029 komt het moment waarop alle wetgeving en hulpmiddelen geïmplementeerd zijn om onze fysieke leefomgeving en alles wat zich daarbinnen aan activiteiten afspeelt, in balans te brengen en te houden. We hebben gelukkig nog even om de techniek onder de knie te krijgen en alle nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Helderheid in de data-oceaan
De infrastructuur van het Digitaal Stelsel Omgevingswet verbindt organisaties en systemen, en voorziet – samen met andere landelijke voorzieningen – in een groot deel van onze informatiebehoefte. De overheid beschikt hiermee op korte termijn over een enorme stroom aan data.

Het valt niet mee om op basis van deze data-oceaan iedereen de gewenste inzichten te bieden. Zie het als de plasticsoep in de echte oceaan. We moeten eerst de ‘troep’ opruimen die we jaren gedumpt hebben. Mijn oproep: stop met het creëren van nieuwe troep en start met het op orde brengen van data door troep eruit te filteren en data te uniformeren. Er zijn gelukkig voldoende partijen die het op orde brengen van uw data tot hun core business gemaakt hebben zodat je hier nu direct mee aan de slag kunt gaan.

Samen gaat iets betekenen
Innovaties zijn nodig om betekenis te ontlenen aan data. En innoveren vraagt om samenwerken: samen afspraken maken over wie wanneer welke data op welke manier beschikbaar stelt of gebruikt en onder welke semantiek.

Voor een goede balans tussen het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving is het noodzakelijk om: samen te leren van ervaringen, samen voortdurend doelen te actualiseren en samen veranderingen te durven omarmen.

We moeten elkaar vertrouwen in het tijdig en juist beschikbaar stellen van de data en het geoorloofd gebruik van informatie. In deze samenwerking kijken we niet alleen naar onze eigen belangen maar naar het welzijn van ons allen en de fysieke leefomgeving als één geheel.

  • Lukt ons dit, al is het met vallen en opstaan, dan beschikken we over data met voorspellende waarde. Analysegereedschap en andere hulpmiddelen maken het mogelijk data in onze eigen bewoordingen te bevragen en voorspellingen te begrijpen en daarmee weloverwogen beslissingen te nemen.
  • Lukt ons dit niet, dan hebben we vooral…héél veel data.

Praat je graag verder over dit onderwerp of bent je benieuwd hoe Centric en onze partners je kunnen helpen? Laat het me weten.