De Omgevingswet is helemaal niet uitgesteld!

Heb je iets gemist?

De Omgevingswet is helemaal niet uitgesteld!

Heb je iets gemist? Nog een brief van minister van Veldhoven? En je kon die extra tijd nog wel zo goed gebruiken… Nee, het klopt: de Omgevingswet gaat niet in per 1 januari 2021. Maar zou het niet beter zijn om te doen alsof dat wél het geval is? En hoe gaan we vanaf nu dan verder?

De brief van de minister noemt de coronacrisis als één van de redenen voor vertraging bij gemeenten. Ik zie echter weinig coronavertraging bij gemeenten. Werken op afstand is over het algemeen direct omarmd, waardoor we ook in de afgelopen weken goed met elkaar in contact bleven. De implementaties van software voor de Omgevingswet en de aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gingen ook gewoon door. Centric heeft inmiddels meer gemeenten op de pre-omgeving van het DSO aangesloten dan wie dan ook.

De werkelijke reden voor het uitstel is natuurlijk dat het DSO en het nieuwe Omgevingsloket nog niet af zijn. Nu is software nooit helemaal af. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de uitgestelde inwerkingtreding ons ook de mogelijkheid geeft om nog een aantal mooie features aan Centric Leefomgeving toe te voegen. Het DSO kent echter een aantal hardnekkige knelpunten. Hoe boeken we voortgang?

De kern van de problematiek is de STOP/TP-standaard voor Omgevingsplannen. Het versienummer van deze standaard is de 1.0 inmiddels op een haar na genaderd. Zo voelt dat in de beleving van de leveranciers van plansoftware echter niet. Behalve dat de standaard volop in beweging is, wordt die bovendien gekenmerkt door een grote mate van vrijheid, terwijl er juist behoefte is aan een duidelijke inkadering die aansluit bij het werken met Omgevingsplannen.

De Bruidsschat
Om goed te kunnen oefenen zijn er bovendien meer Toepasbare Regels (vragenbomen) nodig in het DSO, ook van de ‘Bruidsschat’: de 600 regels die met de Omgevingswet van het Rijk overgaan naar gemeenten en waterschappen. Deze bruidsschat is bedoeld als een initiële vulling, gemeenten kunnen daarna hun eigen regels maken.

De standaard voor toepasbare regels, STTR, is gelukkig al wel redelijk volwassen. Je kunt dus regels maken en uploaden naar het DSO. Ook volwassen is STAM, de standaard voor aanvragen en meldingen, waar wij als VTH-leverancier de afgelopen maanden goede ervaringen mee hebben opgedaan.

Nog 6, 9 of 12 maanden?
In mei horen we van de minister of de lockdown van de Omgevingswet 6, 9 of 12 maanden gaat duren. Of misschien wel langer. De inwerkingtreding vereist een DSO dat gebruiksklaar en gevuld is én er moet voldoende tijd zijn geweest om te oefenen. Dat klinkt niet heel erg agile, meer als een hoge drempel, zeker omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn.

Zelf pleit ik ervoor om het misschien maar helemaal niet meer over een harde invoeringsdatum te hebben. We zouden gewoon moeten starten met de onderdelen die wel klaar zijn voor gebruik en daarnaast een pragmatische oplossing moeten vinden voor de Omgevingsplannen. Een denkbaar scenario is dat we nog een tijdje doorgaan met de IMRO-standaard voor bestemmingsplannen en de transitie naar STOP/TP geleidelijker maken. Daarnaast lijkt het me een kwestie van dóen. Een kort uitstel hebben we gezamenlijk in de hand als bestuurlijke partners, bevoegde gezagen en softwareleveranciers. Het heeft geen zin om naar elkaar te gaan wijzen.

Zelf ontdekken hoe werken met het DSO eruitziet?
Als gemeente, veiligheidsregio of omgevingsdienst de vaart erin houden en ontspannen op weg naar de definitieve inwerkingtreding? Je kunt nog altijd direct aan de slag met aanvragen en meldingen (STAM). Wij sluiten je razendsnel aan op het DSO, zodat je kunt werken met onze cloudsoftware voor VTH. Bij Centric kom je niet in de wachtkamer, wij gaan meteen voor je aan de slag. Wil je een online demo inplannen? Dat kan! Neem daarvoor even contact met me op.