Centric Partners

Samen maken we het mogelijk

Centric Partners

Ben je binnen jouw organisatie betrokken bij de voorbereidingen richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het uitvoeren van taken onder deze wet? Sta je nog aan het begin van deze zoektocht of ben je al gestart? Zoek je partners die antwoorden kunnen geven op je vragen, die ervaring hebben en goede oplossingen bieden? Ons team van samenwerkende partners helpen je van A tot Z naar de Omgevingswet.

Om je volledig te ontzorgen werkt Centric samen met aansprekende partners en startups. Voor iedere uitdaging bieden we ondersteunende diensten en hebben we passende samenhangende oplossingen. Zo bent je verzekerd van een goede start met het opstellen en implementatie van: het omgevingsplan, toepasbare regels, integraal zaakgericht werken, nieuwe geoptimaliseerde VTH-processen, digitale dienstverlening aan inwoners en (3D-) visualisaties.

Bij het gebruik van de oplossingen, de afname van diensten en de contacten met de samenwerkende partners maakt Centric het je gemakkelijk doordat wij de regie van je overnemen. Dit zorgt ervoor dat je slechts één aanpreekpunt hebt voor de producten en diensten van zowel Centric als die van onze partners.

Logo Tercera
Geodan logo
Digi Eplan
Vinx logo 320
Logo Decos Join
Nedgraphics logo
Berkeleybridge logo

Antea Group

Partner voor Advisering, Data Op Orde en Procesbegeleiding Omgevingsvisie/-plan

Antea Group, een gerenommeerd ingenieurs-/adviesbureau met uitgebreide kennis over de Omgevingswet. Ze begeleiden je bij het opstellen van een Omgevingsvisie, Omgevingsplannen en het implementeren van risico gestuurd toezicht. Hiernaast bieden ze juridische ondersteuning aan. Als zusterbedrijf van Centric helpen zij bij de inhoudelijke aspecten van de implementatie van de Omgevingswet.

Wil je meer weten over wat Antea Group voor je kan betekenen? Ga dan naar de site: AnteaGroup.nl/vandaag-al-verder-dan-de-omgevingswet

Tercera

Partner voor plansoftware DSO

Met Tercera-GO kan de gemeente de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de programma’s op een gebruiksvriendelijke manier maken, beheren, controleren, publiceren en archiveren. Via het DSO zijn de plannen beschikbaar voor gebruik in Centric Leefomgeving. Door direct onderling te koppelen, werk je binnen Centric Leefomgeving ook met conceptplannen, die nog niet gepubliceerd zijn. In de plansoftware beschik je met de directe koppelingen over alle besluiten die genomen zijn met de functionaliteit van Centric Leefomgeving. Zo bent je goed in staat om samenhangend beleid op te stellen en uit te voeren. Met de integratie van de toepasbare-regels-software van Berkeley Bridge binnen Tercera-GO blijven na aanpassingen van juridische regels ook de toepasbare regels actueel!

Wil je meer weten over wat Tercera voor je kan betekenen? Ga dan naar de site: Tercera.nl

NedGraphics

Partner voor het maken van Omgevingsvisies, -Programma’s en -Plannen

De oplossingen van deze partner gebruik je voor het ontwerpen, beheren en publiceren van vele soorten digitale tekeningen en kaarten. Vaak met koppelingen aan andere gegevens binnen je organisatie. Zo wordt de digitale kaart een essentiële informatiebron. NedGraphics is ook leverancier van plan-software, sinds jaar en dag voor Wro-plannen, en inmiddels ook voor Omgevingsvisies, Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen conform de Omgevingswet. Met haar nieuwe generatie plansoftware NedOmgeving, voorziet NedGraphics tevens in koppelingen tussen Plannen, Vergunningen en Toepasbare Regels.

Wil je meer weten over wat NedGraphics voor je kan betekenen? Ga dan naar de site: NedGraphics/Omgevingswet

Berkeley Bridge

Partner voor Regelbeheer

Met de componenten van Berkeley Bridge legt je Standaard Toepasbare Regels vast en lever je deze aan de DSO. Centric helpt je graag om met de Berkeley Bridge componenten de vragenbomen samen te stellen voor je topactiviteiten. We integreren de componenten van Berkeley Bridge in onze totaaloplossing.

Wil je meer weten over wat Berkeley Bridge voor je kan betekenen? Ga dan naar de site: BerkeleyBridge.nl/Regelbeheer-DSO

Geodan

Partner voor Beleving van scenario's in een toekomstige leefomgeving en Participatie bij ruimtelijke initiatieven

Met de Geomagine software van Geodan maak je de mogelijke toekomst van een omgeving beleefbaar in data gestuurde 3D extended reality (zoals Virtual Reality, Augmented Reality). Dit maakt het bespreken van plannen aan de Omgevingstafel realistischer en effectiever. Burgers en bedrijven kunnen scenario's hiermee sneller en positiever oppakken.

Wil je meer weten over wat Geodan voor je kan betekenen? Ga dan naar de site: Geodan.nl/digital-twinning-GeoMagine

Decos JOIN

Partner voor zaakgericht werken, documentenopslag en archivering

Centric heeft in Decos de perfecte partner gevonden op het gebied van zaakgericht werken binnen de decentrale overheid. Door de Omgevingswet oplossingen van Centric te combineren met JOIN Zaaksysteem van Decos, ben je verzekerd van veilig opgeslagen documenten in een betrouwbare omgeving.

Wil je meer weten over wat Decos voor je kan betekenen? Ga dan naar de site: www.Decos.nl

VinX

Partner voor altijd Actuele Controlelijsten

VinX is kennispartner voor overheden, bedrijven en leveranciers van VTH- en zaaksystemen op het gebied van het omgevingsrecht en veiligheid. VinX levert controlelijsten voor gebruik in inspectiesystemen zoals Centric Leefomgeving. De controlelijsten zijn altijd actueel doordat VinX wetswijzigingen continue monitort en samen met Centric er voor zorgt dat de controlelijsten in Centric Leefomgeving actueel blijven.

Wil je meer weten over wat VinX voor je kan betekenen? Ga dan naar de site: VinX.nu

DigEplan

DigEplan stelt organisaties in staat om papierloos te werken en daarmee te voldoen aan de archiefeisen. Hierdoor is mogelijk om werkprocessen volledig digitaal uit te voeren en substitutie aan te vragen. DigEplan is gemaakt met het werkproces van vergunningverleners, toezichthouders en handhavers in gedachten. Met DigEplan kun je digitale en gescande documenten van annotaties en stempels voorzien, tevens kunt u digitaal meten en tekeningen vergelijken. DigEplan ondersteunt de Zaak- en Documentservice voor de koppeling met zaaksystemen en DMS-en. Daarnaast integreert DigEplan naadloos met Centric Leefomgeving.

Wil je meer weten over wat VinX voor je kan betekenen? Ga dan naar de site: DigEplan.nl