NedOmgeving

Plansoftware voor visies, programma’s en plannen

NedOmgeving

Met de nieuwe generatie plansoftware NedOmgeving Suite ondersteunt NedGraphics gemeenten bij het maken, controleren en beschikbaar stellen van de instrumenten uit de Omgevingswet: Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma, Omgevingsplan. NedOmgeving bestaat uit:

  • Een gebruikersvriendelijke juridische tekstverwerker
  • Volwaardige CAD-tekenfunctionaliteit voor het beheren van de plankaart
  • Een slim dashboard voor het koppelen van de juridische tekst met de plankaart en het vervolgens toekennen van ‘annotaties’ (meta-data)
  • Overzicht over lopende procedures (wijzigingsbesluiten) door inzichtelijk juridisch procesbeheer
  • Onderscheid naar gebruikersrollen in combinatie met handige workflow wizards
  • Transitie-tooling om - zo veel mogelijk - geautomatiseerd te komen van het huidig beleid/regelgeving naar de nieuwe Omgevingsvisie en het Omgevingsplan
  • Functionaliteit om Plannen te koppelen met Toepasbare regels en Vergunningen

NedOmgeving is zowel binnen jouw organisatie te installeren (on premise) als beschikbaar via de cloud.

Wil je meer informatie over NedOmgeving? Ga naar www.cadac.com/nedgraphics/themas/omgevingswet