Digitale terinzagelegging

Open platform voor bestuursorganen

Digitale terinzagelegging

Op dit moment is de inzage van documenten vaak nog geregeld via de balie. Wanneer burgers stukken willen inzien maken zij daarvoor een afspraak. De stukken worden klaargelegd, waarna de burger deze komt inzien. Vanaf 2023 hebben bestuursorganen volgens de Wet elektronische publicaties (Wep) de verplichting stukken met een juridische status ook digitaal ter inzage aan te bieden, waarmee de inzage voor de burger weer een stukje gemakkelijker is geworden.

Bekendmakingen

Bekendmakingen door overheden vinden onder andere plaats met publicaties op het landelijke online portaal www.OfficieleBekendmakingen.nl. Dit verloopt in veel gevallen met geautomatiseerde aanleveringen, bijvoorbeeld vanuit de applicatie Centric Leefomgeving.

Vanaf 2023 laat OfficieleBekendmakingen.nl het niet meer toe documenten geautomatiseerd te publiceren. Documenten kunnen vanaf dan alleen nog handmatig opgenomen worden bij publicaties. Daarnaast ondersteunt OfficieleBekendmakingen.nl alleen informatieve bijlagen. Deze bijlagen hebben hiermee geen juridische status, wat een vereiste is voor de digitale terinzagelegging. OfficieleBekendmakingen.nl is dan ook niet toereikend voor de digitale terinzagelegging.

www.Digitale-inzage.nl

Om digitale terinzagelegging toch goed te kunnen uitvoeren, biedt Centric het platform Digitale Inzage (www.Digitale-inzage.nl). Met dit platform komen bij publicaties naar OfficieleBekendmakingen.nl automatisch stukken ter inzage beschikbaar op Digitale-inzage.nl. Burgers die op OfficieleBekendmakingen.nl een document willen raadplegen worden met een link omgeleid naar Digitale-inzage.nl, waar ze toegang hebben tot de gewenste stukken.

Hoe werkt dit in de praktijk voor de medewerker van Centric Leefomgeving?

In het proces van vergunningverlening voert de verantwoordelijke medewerker de taak uit voor de geautomatiseerde publicatie. Daarbij kiest de medewerker de geanonimiseerde documenten die horen bij de publicatie. Centric Leefomgeving zorgt er vervolgens voor dat de publicatie met de verwijzingen plaatsvindt op OfficieleBekendmakingen.nl en dat de geselecteerde documenten ter inzage beschikbaar zijn op het platform Digitale-inzage.nl.

Applicaties zoals Centric Leefomgeving doen feitelijk twee publicaties:

  1. Publicatie van de documenten op Digitale-inzage.nl, het platform voor de Digitale Terinzagelegging.
  2. Publicatie op OfficieleBekendmakingen.nl met daarin de link (URL) naar de documenten op Digitale-inzage.nl.

Hoe werkt dit in de praktijk voor de burger?

Onderaan de publicatie op OfficieleBekendmakingen.nl staat een link naar de bijbehorende stukken op het platform Digitale-inzage.nl. Met deze link komt de burger op Digitale-inzage.nl. Na het invullen van een e-mailadres als extra controle, zijn alleen de bij de publicatie behorende stukken zichtbaar.

Na zes weken is de inzagetermijn van documenten verlopen. Na deze inzagetermijn verwijdert het platform Digitale-inzage.nl automatisch de documenten. De bekendmakingen zelf blijven wel bestaan op OfficieleBekendmakingen.nl. Wanneer een burger probeert de verwijderde documenten in te zien via de link, verschijnt de melding dat de inzagetermijn verlopen is.

Digitale terinzagelegging open voor iedereen

Digitale-inzage.nl is een open platform zodat elke leverancier de eigen oplossingen hierop kan aansluiten. Hiermee is dit platform te gebruiken door elk bestuursorgaan mits de applicatie waarmee zij werken is aangesloten. Wil je bijvoorbeeld ook raadsdocumenten digitaal ter inzage aanbieden via dit platform? Dat kan; vraag je leverancier om de applicatie op het platform aan te sluiten.

Documenten op het platform Digitale-inzage.nl zijn openbaar en voor iedereen in te zien. Het is noodzakelijk uitsluitend geanonimiseerde documenten te publiceren. Mocht er onverhoopt een verkeerd document zijn gepubliceerd, dan zijn documenten direct snel en eenvoudig te verwijderen op het platform.

Het anonimiseren van documenten zelf is niet mogelijk met het platform. Dit moet vooraf gewaarborgd zijn binnen het publicatieproces. De applicatie Centric Leefomgeving werkt hiertoe geïntegreerd samen met oplossingen van onze partner DigEplan.

Tot slot

Wil je meer informatie over het platform Digitale-inzage.nl of wil je de aanbieding voor dit platform ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via jim.hertroys@centric.eu