Samenwerken aan de Omgevingswet

Webinar dinsdag 27 oktober

Samenwerken aan de Omgevingswet

Centric, Tersera en Berkeley Bridge ontwikkelen praktische (IT-)diensten waarmee initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen efficiënt tot het beste alternatief voor de fysieke leefomgeving komen. Als partners ondersteunen we gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties bij de invoering van de Omgevingswet en leveren we een bijdrage aan een mooiere, schonere en veilige leefomgeving.

Tijdens het webinar leer je ons en ons portfolio kennen en maken we de meerwaarde voor jou concreet van onze samenwerking en van de onderlinge synergie.

Je kan je aanmelden voor dit webinar via ...(url volgt nog)

Organisatie

Organisator: Centric, Tersera en Berkeley Bridge

Doelgroep: Tactisch niveau betrokkenen bij de invoering van de Omgevingswet

Doel: Kennismaken met de samenwerkende partners en het gezamenlijk Omgevingswet portfolio

Locatie: Webinar via....(url volgt nog)