Probleemloos samenwerken

Het kan nu echt!

Probleemloos samenwerken

Samenwerkvoorziening van het DSO

De Samenwerkvoorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) maakt samenwerken tussen ketenpartners mogelijk en zorgt zo voor een kortere doorlooptijd van VTH-procedures.

Organisaties (op dit moment alleen nog overheid) sluiten hun eigen VTH-oplossing aan op de Samenwerkvoorziening; het DSO regelt de rest. Vanuit de eigen VTH-oplossing ontvangen ze verzoeken voor samenwerking met één of meerdere partijen of initiëren ze zelf deze samenwerking. Vanaf dat moment delen deze organisaties op verantwoorde wijze documenten, zetten ze acties bij elkaar uit en communiceren ze over de voortgang van deze samenwerking. Dit alles veilig en gegarandeerd zonder onbetrouwbaar e-mailverkeer.

Praktijkproef

Waterschap Rijnland, de gemeente Leidschendam-Voorburg en Waterschap Delfland hebben dinsdag 7 juli tijdens het webinar “Inspiratiedag: Samenwerken in de keten” succesvol aangetoond dat het vandaag de dag ook echt werkt. Binnen Centric Leefomgeving en het vergunningensysteem van Roxit werkten de partijen intensief samen volgens een vooraf uitgewerkt draaiboek. De partijen hebben laten zien hoe zo’n samenwerking tot stand wordt gebracht, hoe informatie voor een ieder beschikbaar is, hoe advies bij elkaar wordt ingewonnen en hoe acties uitgezet en gemonitord worden.

Het webinar “Inspiratiedag: Samenwerken in de keten” toont duidelijk de meerwaarde van een goed doordacht Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het webinar terugkijken? Dat kan, ga hiervoor naar: Webinar Inspiratiedag: Samenwerken in de keten

Benieuwd naar Centric Leefomgeving en de unieke mogelijkheden voor samenwerken? Neem dan contact met ons op en wij laten je dit graag zelf ervaren.