Portaal Leefomgeving

standaard en persoonlijk

Portaal Leefomgeving

Klanten hebben met Portaal Leefomgeving zelf de regie, doordat ze de vrijheid hebben processen, brieven en controlelijsten aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Om klanten snel op weg te helpen heeft Portaal Leefomgeving een zaakgerichte, op de Omgevingswet afgestemde, inrichting die je direct kunt gebruiken. De inrichting van Portaal Leefomgeving pas je naar eigen inzicht in je eigen tempo aan op de behoefte van de organisatie.

Soepele overgang

Voor een soepele overgang van de huidige wetgeving naar de Omgevingswet, is Portaal Leefomgeving ook ingericht om de huidige werkzaamheden voort te zetten volgens de Wabo en de verordeningen. Doordat klanten hun huidige zaaktypecatalogus (ZTC) kunnen overnemen en gebruiken in Portaal Leefomgeving, blijft de impact van de migratie naar Portaal Leefomgeving beperkt.

Persoonlijk

Je opent de browser en surft naar Portaal Leefomgeving. Omdat je al aangemeld bent binnen je organisatie, weet Portaal Leefomgeving wie je bent, wat je volgt en ga je verder waar je de laatste keer gebleven was. Elke gebruiker heeft zijn eigen unieke gebruikerservaring doordat Portaal Leefomgeving voorziet in een rol-, context-, taak-, plaats- en apparaat-specifieke benadering.

De functionaliteit en informatie die geboden wordt, past bij het profiel van de gebruiker. Het profiel beschrijft je rol binnen de organisatie en de werkzaamheden die bij deze rol passen. Hiermee heb je alle functionaliteit en informatie beschikbaar die ertoe doet en word je niet ‘gehinderd’ door irrelevante zaken.

Conform GEMMA

Portaal Leefomgeving heeft een zaakgerichte, op de Omgevingswet afgestemde, inrichting die je direct kunt gebruiken. Portaal Leefomgeving is ontwikkeld conform het Informatiemodel Zaaktypen (ImZTC) en het Informatiemodel Zaken (RGBZ). Zaaktypen zijn standaard ingericht en organisaties voeren alle processen zaakgericht uit. Hiermee bent je als organisatie voorbereid op de door de Omgevingswet gewijzigde vergunningprocedure en zorg je ervoor dat initiatiefnemers binnen de nieuwe wettelijke termijnen een samenhangend besluit krijgen.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.