Tercera-GO!

Omgevingsplan opstellen, beheren en publiceren

Tercera-GO!

Gemeenten zijn verplicht om besluiten voor wijzigingen in het Omgevingsplan te publiceren via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Besluiten (LVBB). Vanuit de LVBB komen Omgevingsplannen landelijk beschikbaar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Met Tercera-GO! maak je het Omgevingsplan waarbij je deze kunt baseren op de huidige bestemmingsplannen. Tercera-GO! biedt alle functionaliteit voor het beheren, wijzigen, valideren en publiceren van plannen onder de huidige wetgeving en de toekomstige Omgevingswet.

Met de ingebouwde Digikoppeling-adapter stel je het Omgevingsplan beschikbaar in het LVBB. Tercera-GO! werkt conform de meest recente versie van de STOP/TP-standaarden.

Behalve Omgevingsplannen ondersteunt Tercera-GO ook het maken, beheren, raadplegen, publiceren en archiveren van Omgevingsvisies en Programma’s. Ook kan met Tercera-GO het overgangsrecht worden afgehandeld waardoor de huidige Wro-software kan worden opgezegd.

Centric Leefomgeving en Tercera-GO! zijn onderling met elkaar verbonden. Dit biedt veel extra mogelijkheden waaronder:

  • Gebruikt vigerende- en conceptplannen in beide oplossingen, doordat deze vanuit Tercera-GO, zelfs zonder publicatie, beschikbaar zijn in Centric Leefomgeving.
  • In Tercera-GO! beschik je met de directe koppelingen over alle besluiten die genomen zijn met de functionaliteit van Centric Leefomgeving.
  • Met het component voor procesafhandeling van Centric Leefomgeving voer je ook de planologische procesafhandeling uit en koppel je aan het centraal zaak- en documentmanagementsysteem en archief.

Ga voor meer informatie over Tercera-GO naar www.tercera.nl