Centric Leefomgeving

Aangesloten op lokale voorzieningen

Centric Leefomgeving

Centric Leefomgeving werkt als één geïntegreerd geheel binnen het ICT-landschap van de klant dankzij verbindingen met de lokale voorzieningen.

Op basis van landelijke afspraken en standaarden sluiten wij Centric Leefomgeving aan op de lokale voorzieningen van de klant. Onder lokale voorzieningen verstaan wij zowel on-premise oplossingen als de SaaS-diensten van andere leveranciers die worden gebruikt.

Persoonlijk aansluitplan

Elke organisatie heeft een eigen specifiek ICT-landschap. Dit maakt het noodzakelijk om de communicatie met lokale voorzieningen per klant te onderzoeken, te ontwerpen en te plannen. Bij dit plan worden de uitgangspunten, eisen en wensen van de klant en die van Centric op elkaar afgestemd. De communicatie met de lokale voorzieningen wordt conform dit plan gerealiseerd. Wij sluiten organisaties conform het plan aan op:

  • Enterprise Service Bus
  • Datadistributiesysteem
  • Zaaksysteem (inclusief DMS en RMA)
  • Financieel Management en Projectbeheersing
  • Geo-informatie en kaartlagen
  • Documentcreatiesysteem
  • Kantoorautomatisering
  • Business Intelligence
  • Active Directory Federation Services

Zaken en Documenten

Dankzij de rijke functionaliteit gebruiken klanten Centric Leefomgeving gemakkelijk als autonome, standalone-oplossing voor 100% zaakgericht werken. Centric Leefomgeving genereert zelf autonoom de zaakidentificatie en waarborgt dat deze uniek is, zonder hierbij afhankelijk te zijn van een centraal systeem. Centric Leefomgeving voorziet ook zelf in het opslaan, beheren en delen van documenten, zonder deze te dupliceren. Het is hiervoor niet nodig Centric Leefomgeving op een lokale voorziening aan te sluiten.

Veel klanten kiezen ervoor het werken met zaken en documenten centraal te regelen voor de gehele eigen organisatie. In dat geval koppelt Centric Leefomgeving met de lokale voorziening voor: zaakgericht werken, documentmanagement, archivering en zaaktypecatalogus (zaaksysteem). Deze lokale voorziening kan zowel een on-premise als een SaaS-oplossing zijn. Zaken en documenten waarmee de klant werkt binnen Centric Leefomgeving worden hierbij geregistreerd in deze lokale voorziening. Archiefwaardige zaken en documenten worden op deze manier samen met de bijbehorende informatie in het archief geplaatst.

De communicatie met deze lokale voorziening werkt in beide richtingen. Afhankelijk van de mogelijkheden van de lokale voorziening vindt de communicatie plaats op basis van StUF-ZDS of de ZGW-API’s.

Documentcreatie, Ms Office en Business Intelligence

Centric Leefomgeving voorziet in het creëren en gebruiken van rapportages. Tevens beschikt de klant met het geïntegreerde dashboard en de business intelligence-functionaliteit over stuurinformatie en managementinformatie. Centric Leefomgeving voorziet ook in het genereren, registreren, beheren en delen van documenten, inclusief de MS Office-integratie.

Wil je voor deze zaken liever de eigen lokale voorzieningen inzetten? Ook dat kan. Je maakt hiervoor gebruik van onze standaard SaaS-functionaliteit gecombineerd met onze OpenAPI’s, uitwisselstandaarden en dataset-exportmogelijkheden. Afhankelijk van de eigen lokale voorzieningen kies je zelf wat het beste werkt.

Omdat er geen duidelijke landelijke afspraken zijn voor het implementeren van deze koppelingen met lokale voorzieningen, realiseren wij deze op maat, waarbij we uit veel ervaring putten op basis van onze best practices.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.