Kies Centric voor de Omgevingswet

Alles onder één dak: kennis, software, partners

Kies Centric voor de Omgevingswet

De Omgevingswet integreert tientallen wetten en honderden regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Diverse regelingen rond bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur zijn in de nieuwe wet samengebracht.

Centric ontzorgt overheden bij de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Ben jij er al klaar voor? Wij regelen het graag dit jaar nog voor je.

Lees meer