Centric

Van A tot Z naar de Omgevingswet

Centric

Van A tot Z geholpen bij uw implementatie van de Omgevingswet? Wij bieden gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s het vernieuwende online Portaal voor de Leefomgeving. Dit Portaal is verbonden met zowel landelijke als lokale voorzieningen en werkt geïntegreerd met oplossingen van onze Partners.

Onze klanten hebben:

  • één portfolio voor de Omgevingswet, bestaande uit diensten en oplossingen van zowel Centric als van onze partners;
  • één centraal aanspreekpunt voor het complete portfolio voor de Omgevingswet;
  • lagere IT-beheerlasten omdat wij complex IT-beheer uit handen nemen;
  • focus op de beleidsmatige veranderopgave van de Omgevingswet. Hierbij vindt ondersteuning plaats door ervaren IT-consultants, juridische adviseurs van Antea Group en de deskundigen van onze partners.
Roadmap 2019
Roadmap
Bijna alles rond de Omgevingswet is nog volop in beweging. Wij zorgen dat je meebeweegt.
Lees meer
Portaal leefomgeving
Portaal Leefomgeving, zaakgerichte VTH
Online dienst voor het uitvoeren van adviserende-, planologische- en VTH-taken onder zowel de toekomstige Omgevingswet als de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Lees meer
Verbonden
Portaal Leefomgeving, aangesloten op lokale voorzieningen
Portaal Leefomgeving werkt als één geïntegreerd geheel met het ICT-landschap van de klant, dankzij verbindingen met lokale voorzieningen op basis van landelijke standaarden en afspraken.
Lees meer
Common Ground
Common Ground
Common Ground is een essentiële ontwikkeling van de informatievoorziening van gemeenten. Centric draagt graag bij aan de succesvolle uitvoering van Common Ground onder andere met Portaal Leefomgeving.
Lees meer
Ned Omgveing
NedOmgeving: plansoftware voor visies, programma’s en plannen
Met de nieuwe generatie plansoftware NedOmgeving Suite ondersteunt NedGraphics gemeenten bij het maken, controleren en beschikbaar stellen van de instrumenten uit de Omgevingswet.
Lees meer
Regelbeheer DSO 2 600x440
Centric dienst: maak juridisch toepasbaar
Met deze dienst van Centric voor het opstellen van de toepasbare regels, besparen klanten veel tijd en hoeven zij zelf geen kennis te hebben van regelbeheersoftware.
Lees meer
VR
Geomagine: de wereld verkennen, uitproberen én beleven
Een nieuwe energieneutrale wijk, de verkeerssituatie in een stad met duurzaamheidsambities; de belevingstechnologie van Geomagine maakt het mogelijk dit vooraf te ervaren en ideeën te delen.
Lees meer