Centric Leefomgeving,

Mobiel Toezicht

Centric Leefomgeving,

De Omgevingswet moet leiden tot minder regels en meer monitoring. Dit zorgt voor een verschuiving van taken rond vergunningverlening naar taken die zijn gericht op toezicht. Toezichtactiviteiten en de prioriteringen van deze activiteiten worden hierbij gestuurd vanuit de samenhangende informatie over de leefomgeving.

Met de toezichtfunctionaliteit van Centric Leefomgeving beschik je over een gebruiksvriendelijke oplossing die voldoet aan de eisen die GEMMA aan toezichtafhandel-componenten stelt.

Verslaglegging op locatie

Wil je de kwaliteit van toezicht digitaal voorbereiden en uitvoeren op basis van samenhangende informatie? Centric Leefomgeving geeft je de middelen om te monitoren op kwaliteit en veiligheid. Je werkt on- of offline met digitale controlelijsten, registreert constateringen en overtredingen, voegt foto’s toe, maakt notities, raadpleegt de wetsartikelen bij een controle en voert annotaties door in documenten. De digitale controlelijsten zijn contextafhankelijk, zodat je alleen relevante controles uitvoert.

De digitale inspecties en de verslaglegging op locatie zorgt voor minder administratie, minder reistijd en efficiëntere afhandeling van bezwaar en beroep.

Zaakgerichte behandeling

Bij het uitvoeren van toezicht doorloopt de toezichthouder een geplande toezichtzaak met een of meerdere geplande taken. Bij het afronden van een taak wordt de zaakstatus automatisch vastgesteld. De termijnbewaking waarborgt het tijdige behalen van het zaakresultaat.

De toezichtzaak is een gevolg van een andere zaak, bijvoorbeeld na vergunningverlening, of de toezichtzaak staat op zichzelf, bijvoorbeeld als de toezichthouder iets constateert terwijl hij door de gemeente loopt. Bij voortdurende overtreding kan parallel een handhavingsprocedure worden opgestart.

Synchronisatie is niet meer nodig

Mobiel toezicht is geen losse op zich zelf staande applicatie. Het is geïntegreerd functionaliteit van Centric Leefomgeving. Dit biedt veel voordelen:

  • De toezichthouder beschikt in het veld over alle relevante gegevens en documenten.
  • De toezichthouder heeft in het veld alle functionaliteit van Centric Leefomgeving ter beschikking.
  • Een uitgevoerde inspectie is samen met alle bijbehorende documenten direct en volledig beschikbaar voor de rest van de organisatie en voor de samenwerkende ketenpartners.

De BAG wordt automatisch op de hoogte gebracht van start/gereed-meldingen. Na het afronden van het toezicht, maakt het systeem automatisch een digitaal rapport aan en verstuurt dit naar de gecontroleerde.

Zelf beheren of toch uitbesteden?

Klanten hebben zelf de regie en beheren zelf de controlelijsten. Er zijn meerdere contentleveranciers op de Nederlandse markt actief die dit beheer graag uit handen nemen. Deze partijen leveren nieuwe of gewijzigde controlelijsten in een vast XML-formaat aan Centric Leefomgeving. De XML-controlelijsten worden met een service verwerkt en zijn hiermee beschikbaar in Centric Leefomgeving.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.