Verbonden met de wereld

Verbonden met de wereld

De eerste grote stap waarmee je als organisatie te maken krijgt is de integratie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarom ontwikkelde Centric de online dienst voor de Leefomgeving. Een vernieuwende dienst die verbonden is met zowel landelijke als lokale voorzieningen, en die geïntegreerd werkt met oplossingen van partners.

Met Centric Leefomgeving voldoe je als gemeente direct aan de minimale acties om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Je bent aangesloten op het DSO voor het kunnen ontvangen van vergunningaanvragen en meldingen én je werkt volgens de nieuwe vergunningenprocedure zodat initiatiefnemers binnen acht weken een samenhangend besluit krijgen. Dankzij de koppeling met het DSO werk je vanuit de applicatie samen met andere overheidsinstanties, welke oplossing zij ook gebruiken.

Maar wachten tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet is niet nodig. Voor je huidige activiteiten is Centric Leefomgeving tevens aangesloten op Omgevingsloket Online (OLO) en vele andere voorzieningen. In het onderstaande schema zijn alle integratie en koppelmogelijkheden weergeven van Centric Leefomgeving.

Koppelschema